Världens första soldrivna, emissionsfria vätgasstation byggs i Mariestad

Mariestad är ett internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Nu bygger kommunen, det lokala energibolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy ett innovativt energisystem för soldriven lokal vätgasproduktion till den redan etablerade tankstationen invid E20. Satsningen säkerställer att den vätgas som produceras i Mariestad är helt förnybar och emissionsfri. All solinstrålning över den blivande solcellsparken kommer också att kunna långtidslagras i vätgas för att kunna användas när solen inte lyser, genom att återskapa elektricitet och värme via bränslecellsteknik.

Den 23 november blev det klart att Nilsson Energy vann upphandlingen att bygga en fristående vätgasproduktionsanläggning ansluten till den befintliga vätgastankstationen i Mariestads kommun. Parterna träffades i stadshuset i Mariestad den 6 december för att skriva på avtalet och berättade om det revolutionerande energisystemet.

Nilsson Energy har fått uppdraget att bygga en off-grid energisystemlösning, inklusive produktion av vätgas för fortlöpande påfyllnad av vätgastankstationen som byggts bredvid E20 i Mariestad. Uppdraget inkluderar även att bygga en solcellspark, vars solenergi utgör bränslet till systemet. Genom satsningen säkerställs det att den vätgas som produceras är helt förnybar och emissionsfri. I spetsen för Nilsson Energy finns Hans-Olof Nilsson, känd energipionjär, med passion för förnybara off-grid energisystem. Tillsammans med sina kollegor Pontus Lundgren och Martina Wettin uttrycker Hans-Olof Nilsson sin glädje över att få leverera det världsunika energisystemet i Mariestad.

- Nilsson Energy är leverantör av hela energisystem som är enkla för kunden att använda. Vi har ”receptet” på hur man kan skörda sol- och vindenergi, tillsätta vatten och bygga helt självförsörjande energisystemslösningar för alla slags energiförbrukare. Det kan som i Mariestads fall handla om mobilitet, men lika gärna försörjer vi boende, affärs- och/eller industrimiljöer. Att vara först i världen med en vätgasmack som tankas av solen känns naturligtvis roligt och viktigt. Att det är en kommun och det lokala energibolaget VänerEnergi som visar vägen och vågar satsa är också spännande, säger Hans-Olof Nilsson grundare och delägare i Nilsson Energy.

Nilsson Energy satsar nu, i nära samarbete med sina komponentleverantörer, på en snabb expansion för sina stationära och modulbyggda energisystemslösningar - RE8760.

- Det kommer bli fler spännande projekt i närtid både i Sverige och utomlands. Att etablera och exportera emissionsfria och lättskötta systemlösningar, vilka även kan ha recirkulering av vatten för de marknader som har vattenbrist, är hur kul som helst. Nilsson Energy blir tillsammans med sina underleverantörer och partners förhoppningsvis även en stark exportprodukt helt i linje med Mariestads önskan om ny-industrialisering, säger Hans-Olof.

Lagrad energi ger flera användningsområden

Energisystemet som nu byggs möjliggör för Mariestad att lokalt producera och lagra solenergi som vätgas. 100 procent förnybar. Vätgasen ska primärt användas till tankning av fordon som går på vätgas.

- Vätgas är ett utmärkt media för långtidslagring av energi. Det är både ekonomiskt och tryggt. Överskott av vätgas kan även producera el och matas ut på nätet som till exempel en effektreserv om behovet skulle uppstå. Vid eventuella krissituationer kan vi också luta oss mot en lagrad vätgasreserv, förklarar Harald Bouma, projektkoordinator, VänerEnergi AB.

Sveriges första off-grid förskolor

Solcellsparken och energisystemet vid vätgasstationen ska vara på plats till senhösten 2018. Samtidigt har ett planeringsarbete med att bygga två förskolor med innovativa energilösningar startats. Utgångspunkten är att byggnaderna ska vara självförsörjande, eller i vart fall till stora delar självförsörjande, på el via solceller. Överskottsenergi från solcellerna kan komma att lagras i form av vätgas som via bränsleceller kan omvandlas till el när det behövs.

Mer information om modellområdet Mariestad

Unesco har utsett Mariestad till ett biosfärområde, det vill säga ett internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Till modellområdet knyts projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad där kommun tillsammans med företag, akademi och myndigheter utvecklar hållbara transport- och energilösningar som testas i skarp miljö. Projektet bidrar nationellt till regeringens hållbarhetsmål om fossilt oberoende och ska också leda till nya jobb lokalt. Det nya energisystemet ingår i delprojektet HydrogenVillage, som också innefattar Mariestads vätgastankstation. Stationen ägs av Mariestads kommun och det kommunala energibolaget VänerEnergi ansvarar för driften.

Läs mer om Test- och demonstrationsplats Mariestad

Test- och demonstrationsplats Mariestad

Kontaktpersoner


Ulrika Lindahl
Utvecklingsstrateg och projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 076-637 71 08
E-post: Ulrika Lindahl 

Harald Bouma, projektkoordinator VänerEnergi AB
Telefon: 076-853 50 97
E-post: Harald Bouma

Martina Wettin
Nilsson Energy AB
Telefon: 076-050 78 79
E-post: Martina Wettin

Loggor Nilsson energy samt Vänerenergi