Nya affärsmöjligheter och besökare med Electrivillage

Arbetet som pågår inom Electrivillage lockar besökare från hela världen. En ny kategori besökare som vill se världsunika och konkreta lösningar inom förnybar energi och ta del av erfarenheter från utvecklingsprojekt.

Studiebesöket innefattar ofta även övernattning, måltider och andra kringaktiviteter. Därför har kommunen ansökt och beviljats pengar till ett projekt med namnet "Nya affärsmöjligheter och besökare med Electrivillage".

Syftet med projektet är att ta tillvara på möjligheten att skapa affärsnytta för näringslivet kopplat till Electrivillage. Detta genom att skapa anpassade paketlösningar och aktiviteter för nationella och internationella besökare och stärka besöksnäringen.

Exempel på uppsatta mål i projektet:

  • Ta fram en affärsmodell som stärker näringslivet och besöksnäringen.
  • Genomföra kompetenshöjande insatser samt utbilda aktörer som riktar sig till målgruppen som besöker Electrivillage.
  • Ta fram material på olika språk.

Mariestads kommun vill med detta skapa bättre förutsättningar för företagen att kunna göra affärer inom hållbarhetsområdet med fokus på förnybara lösningar.

Loggor för EU och Leader

Sidan senast uppdaterad: