Metsä Tissues storsatsning i Mariestad banar väg för industriell förnyelse

Metsä Tissue planerar en miljardsatsning på Katrinefors bruk. Investeringen ska gå till att dubblera och lägga om till mer miljövänlig produktion. En utveckling helt i linje med kommunens arbete för industriell förnyelse och Vision 2030.

I september 2019 meddelade Metsä Tissue att man har för avsikt att utöka verksamheten och bygga en ny fabrik i Mariestad. Investeringen innebär en fabrik med den allra senaste miljötekniken och innovativa lösningar mot en fossilfri framtid.

- Det är glädjande att man satsar och ser den nordiska marknaden som viktig. Att man satsar i Mariestad känns också som ett kvitto på att den industriella förnyelsen förverkligas, säger Susanné Wallner, kommunens utvecklingsstrateg för ElectriVillage.

I kommunens arbete med ElectriVillage ska Mariestad fungera som en test- och demonstrationsplats för hållbara lösningar.

- Därför är det extra roligt att arbetet mot en hållbar omställning sker på flera företag på orten och att ett företag som Metsä Tissue också vill satsa i Mariestad för framtiden, fortsätter Susanné Wallner.

Det ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen att säkerställa att arbetet för en mer hållbar värld går framåt, där Mariestad känns som en alltmer naturlig bas för svensk industriell omställning inom området miljöteknik. Detta skapar framtidstro, fler etableringar och ökad attraktionskraft för Mariestad som en plats att bo och leva på.

Sidan senast uppdaterad: