Klimattävling för kommunens medarbetare

Illustrerad bild på människor som tillsammans skapar idéer

Mariestads kommun vill arbeta för ett bättre klimat och bidra till en hållbar framtid. Genom en tävling uppmanas alla medarbetare att lämna in förslag på åtgärder som kan genomföras för ett bättre klimat.

Klimatet är i fokus och många satsningar genomförs av privatpersoner, inom företag och organisationer för att möta utmaningarna. I Mariestads kommun vill vi påverka positivt genom att verka hållbart i vårt ordinarie uppdrag. Med en tävling lyfter vi frågan och ökar engagemanget bland medarbetarna. Alla typer av förslag på hållbara lösningar som kan utföras i kommunen välkomnas.

Bra idéer genomförs

Samtliga förslag deltar i en tävling och de bästa kommer att genomföras. Förslagen samlas i en klimatåtgärdsbank som alla medarbetare sedan kan ta del av digitalt. Denna bank ska användas för att hitta bra lösningar som kan lyftas fram, bearbetas och implementeras i Mariestad kommuns arbete.

Aktivt arbete för hållbarhet

Att arbeta hållbart är inget nytt inom Mariestads kommun. Mariestad ingår i ett av Unesco utnämnt modellområde för hållbar utveckling (biosfärområde) och där arbetar vi för att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

Exempelvis kan nämnas ElectriVillage där kommunen arbetar mycket aktivt med att hitta klimatsmarta lösningar för ett hållbart samhälle. Det finns i dagsläget inget annat modellområde i världen som uppvisar en kombination av hållbara transportlösningar och energisystem som ElectriVillage.

Kontakt

Susanne Wallner
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0501-75 50 38

Kristofer Svensson
Kommunchef
Telefon: 0501-75 50 60

Sidan senast uppdaterad: