ElectriVillage Mariestad får omfattande EU-stöd för att bidra till Sveriges energiomställning

Kinnekulletåget står stilla vid Hällekis station vid foten av Kinnekulle. En kvinna och två barn står och väntar på perrongen.

Foto: Västtrafik, Thomas Harrysson

Tack vare Mariestad kommuns arbete med ElectriVillage har kommunen som enda område i Norden blivit utvald av Fuel Cell Hydrogen for Europe, att få ett projektstöd för att bidra till en hållbar energiomställning. Projektet som under ett år ska få stöd handlar om att ställa om Kinnekullebanan till att drivas hållbart, på vätgas.

ElectriVillage Mariestad kommer att få ta del av projekthjälp i form av expertis för projektledning under ett år, via de konsortier av bolag som finns inom Fuel Cell Hydrogen for Europe (FCH 2JU). FCH 2JU är en europeisk plattform för bränsleceller och väte, där industri, forskning och lokala, nationella och europeiska tjänstemän arbetar tillsammans. Projektstödet finansieras via EU-kommissionen.

ElectriVillage är en test- och demonstrationsplats som drivs av Mariestads kommun. Inom ramen för satsningen drivs flera stora projekt som alla handlar om att ställa om industrin mot hållbara lösningar. Mariestads kommun har bland annat byggt en vätgasstation som drivs av egenproducerad solenergi, startat upp en logistikhub för hållbar distribuering av varor samt påbörjat arbetet med att bygga en självförsörjande förskola, driven av vätgas.

Kontakt

Susanné Wallner
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0501-75 50 38

Sidan senast uppdaterad: