ElectriVillage får stöd av Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland stöttar arbetet med fossilfri produktion av vätgas i Mariestad med tre miljoner kronor.

Pengarna ska gå till att investera i en systemlösning som gör solenergi till vätgas som sedan kan tankas i bilar med bränsleceller. I satsningen ingår även att kommunicera erfarenheter och resultat. Förutom Västra Götalandsregionen finansierar Mariestads kommun samt Länsstyrelsen (solcellsstöd) investeringen. Systemlösningen och tankstationen är belägen vid Sydport, södra infarten från E20 till Mariestad. Regionutvecklingsnämndens beslut fattades den 21 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: