ElectriVillage tar hjälp av studenter

Foto på Fabian Olsson

Mariestads kommun försöker ge studenter möjlighet att bidra i arbetet för en hållbar utveckling, inte minst inom ElectriVillage och de systemlösningar som vi arbetar med. Vi vill passa på att lyfta våra studenter och berätta om deras arbete. Denna gång har turen kommit till Fabian Olsson som hjälper oss att utvecklas. 

Fabian undersöker Mariestads elnät

Fabian Olsson är 26 år gammal och kommer från Bjärred i Skåne. Han utbiladar sig till civilingenjör i energi, miljö och management med masterinriktning hållbart företagande på Linköpings universitet. Hans uppdrag för Mariestads kommun är att undersöka elnätet för att bedöma möjligheterna för utökad vätgasproduktion både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Med dessa uppgifter ska han sedan ta fram förslag till ett lokalt företag hur de kan implementera vätgas för att gå ifrån fossila energikällor.

Tankar om framtiden

Så vad tror Fabian kommer att hända i framtiden?


Jag tror vi står inför en stor omställning i hur energinätet kommer att fungera i framtiden med ökad instabilitet med mer sol och vindkraft, samt ökad efterfrågan på alternativ till fossila bränslen från transport- och industri-sektorn.

Han tror också att olika former av energilagring kommer vara nödvändig i framtidens elnät för att balansera den ökande delen intermittenta källor i vår elproduktion. Kombinerat med hur mycket mer el som kommer behövas när transport och industri väljer att ställa om från fossila drivmedel så ser Fabian att det kommer det krävas mycket forskning på hur problemet ska lösas.


Jag tror vätgas kommer spela en roll som en lagringsfunktion vid överskott av el-effekt på marknaden för att stabilisera elpriserna, samt bidra med ett CO2-neutralt drivmedel där fokus ligger på hög energidensitet och/eller hög luftkvalitet.

Intresseområden

Att Fabian är intresserad av det nya elnätet, energilagring och omställning från fossila bränslen till vätgas och el är ingen överraskning. Men han ser också nyfiket på cirkulär ekonomi, innovation och first-mover advantage samt att skapa och använda hållbara affärsmodeller. Pusselbitar som alla spelar en viktig roll i vägen framåt mot ett mer hållbart samhälle. På sin lediga tid ägnar sig Fabian gärna åt olika vattensporter, till exempel kitesurfing där han också är instruktör. Han har även, under sin studietid på Linköpings universitet, anordnat resor för studenter.

Sidan senast uppdaterad: