Forskare i samverkan med ElectriVillage Mariestad för hållbar utveckling

Jakob Rehme, professor på Linköpings Universitet

Jakob Rehme, professor på Linköpings Universitet

Inom ElectriVillage samarbetar Mariestads kommun med experter på olika områden. Ett exempel på ett sådant samarbete är med Linköpings Universitet. Jakob Rehme är professor på avdelningen för Industriell ekonomi och föreståndare för Centrum för affärsmodellsinnovation. Han är en av dem som jobbar tillsammans med ElectriVillage Mariestad för en hållbar utveckling.

Jakob Rehme arbetar som professor på Linköpings Universitet inom Industriell Ekonomi. Förutom forskning undervisar han framförallt civilingenjörsstudenter på inriktningskurser. Han är gymnasieingenjör och civilingenjör och har efter studier arbetat på ABB och licat och doktorerat. Jakob forskar framförallt på hur företag kan arbeta med nya affärsmodeller för att stödja eller leda hållbarhetsutveckling. Han är även involverad inom samma område vad gäller offentlig upphandling, och den offentlig upphandlingens stora roll att ändra samhället mot hållbarhet.

Strategi för en hållbar framtid

För att nå ett framtida hållbart samhälle tror Jakob på en kombination av olika typer av initiativ och innovationer. Både vad gäller produkter och lösningar, men även hur vi gör affärer. Han menar att det krävs lagstiftning och där spelar politiken en stor roll.

Men det krävs inte minst att offentlig verksamhet blir en stark aktör att ställa krav och att axla risk för att dessa innovationer och lösningar ska kunna bli verklighet. Staten och det offentliga är alltid mycket bättre på att ta risk, och det krävs också ett mycket bra kravställningar från det offentliga mot privata aktörer. Politiken har en oerhört stor roll att spela för, eftersom dessa typer av verkliga ‘hands-on’ projekt (snarare än enbart demo) ofta leder till mycket innovationer, säger Jakob.

Samarbetet med ElectriVillage Mariestad

Jakob Rehme är en av två forskare på Linköpings Universitet som valt att jobba med ElectriVillage Mariestad inom olika projekt. Han menar att Mariestad är ett bra exempel på en kommun som vågar prova och vågar ta risk för att utvecklas.

När man gör det blir man också ett mycket bra exempel för andra kommuner att följa. Det är även mycket spännande och givande att vara ‘med’ och delta i en verklig utveckling i realtid. Det tror jag att många verkligen vill vara med om - att vara med i projekt som gör skillnad.

Han ser mycket positivt på det som händer i Mariestad och de projekt han deltagit i hittills. För att komma framåt i klimatarbetet krävs politiskt mod menar Jakob. Och att det är viktigt att väga olika åtgärder för att främja klimatet, som inkluderar en majoritet av medborgarna.

Jag tror även att offentlig privat samverkan kommer att bli viktigare för att nå målen. Samt att det finns ett behov att ha starka kopplingar till regionen, och inte minst rikspolitiken.

Utveckling av gemensam infrastruktur

Jakob ser att en viktig aspekt inom energi och klimatarbete är att det offentliga och politiken måste inse att det handlar om gemensam infrastruktur, och att den nu behöver utvecklas.

Det räcker inte med enskilda 'business-case’ där varje investering ska vara lönsam, utan man måste ha en systemsyn över hela energisystemet i Sverige. Nu blir energisystemen fragmenterade med regleringar och stödsystem som ofta inte är sammanhållna, och som ibland leder åt fel håll.

Han jämför med utvecklingen av infrastrukturen på 1900-talet. Att om vi hade resonerat på samma sätt med "business-case", hade då alla fått el, eller telefon?

Vi gjorde misstaget med fiber, vilket i städer har inneburit konkurrerande fiberdragningar på olika sidor av gatan, och långsam och sämre utbyggnad på landsbygden. Jag anser att systemsynen ofta saknas, avslutar Jakob.

Sidan senast uppdaterad: