Hållbara transporter

I Mariestad testas en av tre markbundna tekniker som finns i Sverige idag och som ännu inte testats i stadsmiljö. Här testar Mariestads kommun olika typer av helelektriska fordon och modern laddteknik. Det handlar främst om olika typer av distributions-, transport- och arbetsfordon och om markbunden elväg. Fordonen testas i daglig verksamhet, och några av dem utrustas för att kunna laddas på elväg.

Mångfald av åtgärder

En mångfald av åtgärder behövs för att ställa om mot en mer hållbar infrastruktur. De batterier som finns idag är inte alltid 100 procent miljövänliga. Elvägar är ett sätt att minska behovet av många och stora snabbladdningsplatser längs med vägarna, vilket kommer att behövas när allt fler väljer att köpa elbil som enbart kan laddas på traditionellt sätt, det vill säga med sladd. Men vi ser också alternativa bränslen och andra smarta lösningar som en del mot en fossilfri framtid.

En del i flera forskningsprojekt

Elvägen har utvecklats av företaget Elonroad AB och testerna genomförs i ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten som drivs av Lunds Universitet. Där ingår förutom Mariestads kommun, Elonroad och VänerEnergi. Både statisk (stillastående) och dynamisk (under körning) laddning ska prövas. I ett annat forskningsprojekt som handlar om godsdistribution, som koordineras av Sustainable Innovation och finansieras av Vinnova, testar företaget DHL en helelektrisk distributionsbil i Mariestad.

Logotyper från samarbetspartners: Lunds universitet, Elonroad, Vänerenergi, Sustainable innovation, DHL, Energimyndigheten, Vinnova

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Gösta Lindmark
Telefon: 0501-75 50 40
E-post: Gösta Lindmark
E-post: ElectriVillage infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen