Projekt och goda exempel

Mariestads kommun jobbar med olika projekt som bidrar till att nå de globala målen och Agenda 2030.

Några av projekten och goda exempel kan du läsa om här på dessa sidor.