Big belly

Big Belly soptunna i Mariestads gästhamn.

Soptunnan Big Belly är en miljömedveten lösning på sophantering.

Soptunnan Big Belly finns i Mariestad sedan 2020. Den drivs på solceller och packar avfallet på ett effektivt sätt. Det är också enkelt att läsa av när soptunnan är full och behöver tömmas, vilket sparar på onödiga tömningar.