Hållbar föskola

För att möta behovet av framtida förskoleplatser startar vi under hösten 2020 byggnation av en ny hållbar förskola med åtta avdelningar.

Kronoparkens förskola är den första förskolan i Sverige att vara i princip bortkopplad från det lokala elnätet. Solceller på taket producerar elen till förskolan och överskottet lagras i form av vätgas som används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Om projektet

Kronoparkens förskola ligger i framkant vad gäller energilösningen och det har därmed ställts höga krav på alla inblandade aktörer. I projekteringsskedet har noggranna utredningar genomförts. Det har handlat om fördjupade riskanalyser och klassningsplaner, i vilka bland annat RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varit delaktiga.

Arkitektskiss på Kronoparkens förskola. En förskola på två plan med sluttande tak. Grönytor och en parkering framför skolan.

Varför bygger vi en ny förskola?

Mariestad växer och för att möta behovet av framtida förskoleplatser behöver vi bygga en ny förskola. En demografiprognos från 2015 av kommande behov av förskoleplatser fram till 2025 visar ett utökat behov av cirka 16 avdelningar. Prognosen tar hänsyn till inflyttning i Mariestads kommun av barn i 1–5 års åldern sker i samma positiva inflyttningstakt som i dagsläget. Prognosen av platsbehovet bygger på att barngruppernas storlek och personaltätheten ligger på samma nivå som 2015 års redovisning från SCB.

Varför bygger vi en förskola med denna typ av energilagring?

Vi bygger en klimathållbar förskola för våra barns framtid. Vi vill tidigt få barnen att förstå vikten av hållbarhet och det kommer att genomsyra såväl byggnationen som miljön och pedagogiken på förskolan. Investeringen är en del av Mariestads kommuns framtidssatsningar.

Hur fungerar energilösningen?

Solceller på förskolans tak kommer att ombesörja större delen av energibehovet och av överskottselen produceras sedan vätgas, som kommer lagras i ett externt gaslager. Där omvandlas vätgasen till elenergi som används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Med anledning av att det finns ett tillagningskök i förskolan kan det komma att behövas stöttning av det lokala elnätet vid vissa toppar, men förskolan har möjlighet att drivas off grid, det vill säga vara frånkopplad från elnätet.

Hur fungerar vätgas som energibärare?

Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. På Kronoparkens förskola används solenergi.

När vätgasens kemiska energi förvandlas till elektricitet och värme är den enda restprodukten vatten, eftersom syre från luften används.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Thomas Johnsson
Projektledare
Telefon: 0501-75 61 14
E-post: Thomas Johnsson

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Susanné Wallner
Näringslivschef industri/tjänstesektor
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner

Länkar

Vätgas Sverige Länk till annan webbplats.
Serneke Länk till annan webbplats.
Nilsson Energy Länk till annan webbplats.
Kronoparkens förskola
Intervju med vätgaspionjär
RÖS om tillståndet