Sustainable Municipalaties 

Ikoner för globala målen nummer 9 "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur" samt nummer 11 Hållbara städer och samhällen. Under ikonerna ligger ICLD:s logotype.

Mariestads kommun ingår i ett så kallat kommunalt partnerskap tillsammans med kommunerna Kamianets-Podilskyi i Ukraina och Ukmergé i Litauen. Partnerskapet fokuserar på hållbara lösningar för att nå målen i Agenda 2030.

Just nu är projektet pausat på grund av kriget som pågår men kommunen håller kontakt med båda kommunerna. 

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i de andra länderna. Kommunala partnerskap är en del av Politiken för Global Utveckling (PGU) och undertecknar den viktiga roll kommuner och regioner har i global utveckling och för att stärka demokrati runtom i världen.

Samarbete för hållbara lösningar

Vårt partnerskap fokuserar på att hitta diskutera och arbeta med hållbara lösningar för städer och samhällen och implementera strategier för att jobba med Agenda 2030. Särskilt fokus är på de globala målen nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt nummer 11 Hållbara städer och samhällen. Det handlar exempelvis om transportlösningar, utveckling av elkraftsystem och säkerställa medborgares tillgång till hållbara lösningar i vardagen. I partnerskapet ska bland annat kommunernas politiker, tjänstepersoner, företag samt medborgare bli involverade.

Partnerskapet genomförs i projektform under tiden 2020-2023 men kan på grund av pandemin komma att förlängas. Finansieringen kommer från ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) som en del i deras kommunala partnerskap. Läs mer om ICLD via länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: Maria Gustavsson

Ansvarig nämnd

Länkar

ICLD Länk till annan webbplats.

Dokument

Projektbeskrivning Sustainable Municipalaties Pdf, 707 kB.