Naturnytta i Biosfärområdet

Naturnytta i Biosfärområdet syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Projektet är avslutat och slutrapporten finns att läsa under Relaterad information här på sidan.

Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.

Biosfärkontoret samordnar arbetet.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Unesco utnämnde år 2010 Mariestad, Lidköping och Götenes kommuner till ett av världens Biosfärområden. Anledningen var bland annat områdets höga natur-, kultur- och landskapsvärden. Det finns med Unescos utnämning ansvar att bevara och utveckla värdena.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sofia Guldbrand
Processledare för näringsliv
Telefon: 0501-39 31 96
E-post:Sofia Guldbrand

Dokument

Slutrapport Naturnytta i biosfärområdet Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.