Översikt av blå- och grön infrastruktur

Logotype med illustration av Sverige och med text Lokala naturvårdssatsningen

Projekt Översikt av blå- och grön infrastruktur i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Projektet är avslutat. Högskolan i Skövdes rapport från projektet kan du läsa under Relaterad information här på sidan.

Projektet ska ta fram en översiktlig analys över den blåa- och gröna infrastrukturen i biosfärområdet. Syftet är bland annat att se olika naturområdens betydelse för helheten i landskapet och på så sätt enklare kunna göra avvägningar och ställningstaganden vid exempelvis byggande av nya bostäder. Främst är det kommunerna som kommer att ha nytta av analysen i sitt arbete med detaljplaner, friluftsplaner och liknande. I projektet ingår även utveckling av ett verktyg kopplat till analysen.

Projektet kopplar an till den gröna infrastrukturplan som är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län. Analysen kommer att vara på en mer detaljerad nivå och innehålla fler parametrar än vad länsstyrelsens gröna infrastrukturplan gör.

Projektet är ett samarbete mellan Mariestad-, Lidköping- och Götene kommuner, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och Högskolan i Skövde.

Arbetet pågår från april 2021 till december 2022 och statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet.