Samordnad varudistribution

Flera personer står på rad utanför Coop Sydports entré i Mariestad.

Samordnad varudistribution är ett projekt som startade upp i början av pandemin för att säkerställa livsmedelsleveranser till alla medborgare. Metoden omfattar nu även annan typ av lokal handel.

ElectriVillage fick, tillsammans med flera intressenter, ett projekt beviljat av Vinnova för att stödja näringslivet under coronapandemin. För att kunna leverera ut varor på ett säkert och hållbart sätt har bland annat en förpackning som säkerställer kylkedjan har tagits fram efter tester. Testerna har gått ut på att dels hitta ett nytt innovativt material framtaget av Stora Enso men också att säkerställa kylkedjan för livsmedelstransporter.

Taxi och Coop i Mariestad är igång med leveranser och den första beställningen gjordes på test i augusti 2021. Freelway är företaget som står bakom den digitala transportsamordningen samt den unika temperaturkontroll som krävs för obrutna kylkedjor i leveranserna.

Aktörer

Lindholmen Science Park, Stora Enso, Coop, Taxi Stockholm, Freelway, Eskilstuna kommun och Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Gösta Lindmark
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0501-75 50 40
E-post: Gösta Lindmark

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen