Världens första fossilfria solcellsdrivna tankstation för vätgas

Flygbild över folkmassa vid vätgastankstationen i Mariestad.

Invigningen av världens första solcellsdrivna vätgastankstation i maj 2019.

Mariestads kommun har byggt världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Tankstationen i Haggården har ett strategiskt läge vid E20 och riksväg 26. Stationen invigdes i maj 2019.

Vätgastankstationen är den första i sitt slag. Den är helt "off-grid" vilket innebär att den drivs oberoende av annan elförsörjning eller annat bränsle. Här har man istället utvecklat en systemlösning där solceller tar tillvara på energin från solen, lagrar i vätgas som slutligen kan tankas i en publik tankstation. På plats vid stationen syns rader av solpaneler samt containrar där vätgasen som tillverkas kan lagras för framtida användning.

Mariestads kommun har i dagsläget 11 vätgasbilar i den egna bilpoolen. De flesta används inom hemtjänsten. Vätgasbilar är en slags elbil, där vätgasen omvandlas till el i en bränslecell under tiden man kör, och det enda bilarna släpper ifrån sig är vatten.

Andra aktörer än Mariestads kommun är Nilsson Energy, Vänerenergi AB, Nel och Västra Götalandsregionen. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Gösta Lindmark
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0501-75 50 40
E-post: Gösta Lindmark

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen