Vätgaståg på Kinnekullebanan

Mariestads kommun deltar i en utredning kring möjligheterna att köra vätgaståg på Kinnekullebanan.

EU och FCH Fuel Cell hydrogens för regions tillhandahåller experter för att utreda möjligheterna att köra vätgaståg på Kinnekullebanan. I dagsläget är det dieseldrift på tågen. Kinnekullebanan är 121 km lång och går genom fem kommuner och genom hela biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Det är inte möjligt med elektrifiering på sträckan på grund av skyddade områden. Tågsträckan har stor betydelse för arbets- och studerandependling samt för utvecklingen av en hållbar besöksnäring. Sträckan är även utsedd till Sveriges vackraste tågsträcka.

Aktörer

EU, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Kommunalförbundet Skaraborg, fem kommuner längs med sträckan, Linköpings Universitet och KTH. Även företag med intresse i satsningen är involverade. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Gösta Lindmark
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0501-75 50 40
E-post: Gösta Lindmark

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen