Kommunens klimatlöften

Mariestads kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.

Kommunerna har en strategisk viktig roll för att klimatmålen ska nås. Ett verktyg för detta är att kommunerna i Västra Götaland antar klimatlöften. Kommunstyrelsen i Mariestad har valt att anta 5 av de 20 åtgärder som kommunerna kan välja mellan som löften för år 2021:

  • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
  • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.
  • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.
  • Vi producerar egen solel.
  • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.

En uppföljning av utfallet av de antagna löftena kommer att bli gjord i slutet av 2021 eller början av 2022. Under hösten 2021 kommer kommunstyrelsen att besluta om klimatlöften för 2022.

Läs mer om kommunernas klimatlöften under rubriken Länkar.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Kommunernas klimatlöften | Klimat 2030 Länk till annan webbplats.