Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stöd till arbetssökande

Vårt övergripande mål är att stärka personer med lång arbetslöshet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom öka möjligheten till egen varaktig försörjning. Det gör vi genom tydlig stöttning, arbetsförmågebedömning och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

En väg in

Din väg in till oss på Arbetsmarknadsenheten sker via någon av våra handläggare som du träffar för ett inskrivningssamtal. Handläggaren ansvarar för planeringen under den tid man är på Arbetsmarknadsenheten. Det är den myndighet där du är inskriven som ansvarar för att remiss skickas till oss. Det är dina behov, förutsättningar och önskemål som styr den personliga handlingsplanen som är planeringen för dig mot studier, sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden.

Maria Nova Vuxenresurs - vuxen

Arbetsmarknadsenheten, Individ- och familjeomsorgen/IFO, LSS/dagligverksamhet, Uppföljningsansvaret för unga 16-20 år och Vara folkhögskola är alla samlade under ett och samma tak- Maria Nova vuxenresurs. Hos oss på Arbetsmarknadsenheten möter du våra arbetsmarknadssekreterare, praktiksamordnare, arbetshandledare och receptionister.   

Arbetsförmågebedömning

Vi kan erbjuda en arbetsförmågebedömning till dig som är i riskzon för sjukskrivning, är sjukskriven eller där det av olika anledningar finns oklarheter runt din arbetsförmåga. Syftet är att få en tydligare bild av din arbetsförmåga och matcha mot arbetsuppgifter för att underlätta för anställning. Vi erbjuder två olika arbetsförmågebedömningar, bas och komplett.

Metoder

Personalen på Arbetsmarknadenheten har utbildning i MI, Motiverande intervju. För alla deltagare gör vi en individuell handlingsplan enligt Supported Employment. Vi arbetar också enligt ÅKA-modellen, Återhämta-Klargöra-Anpassa. Bedömning av arbetsförmåga utförs enligt MOHO, Model of human occupation. 

Arbetsträning eller prövning

För att du lättare ska ta dig tillbaka till ett arbete kan arbetsmarknadsenheten erbjuda dig en tids arbetsträning eller prövning i syfte att kartlägga din funktionsförmåga. Tillsammans med en arbetsmarknadssekreterare upprättas en individuell planering under en period på 8-12 veckor där dina behov och önskemål styr.

Praktik

Arbetsmarknadsenheten erbjuder praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för arbetslösa. Varje deltagare som är aktuell för praktik får hjälp av en praktiksamordnare med att hitta en lämplig plats som ni tillsammans via samtal har kommit överens om. Praktiksamordnaren håller kontakten med dig och arbetsgivaren under tiden genom att besöka din praktikplats och genom förbokade uppföljningsmöten. Praktik sker inom kommunen, den offentliga eller privata arbetsmarknaden och ger dig som individ erfarenhet, referenser och möjlighet att pröva olika områden. 

Maria Nova Naturvård

Maria Nova Naturvård är en verksamhet där vi erbjuder individen arbetsträning inom områden som är inriktade på tjänster som är säsongsberoende. Det kan bland annat handla om trädgårdsskötsel, snöskottning, röjning av grönområden inom kommunens olika delar.

Maria Nova Naturvård har även arbetslag som jobbar ute i kommunen med skötsel av bland annat lekparker och grönytor. Vi samarbetar med tekniska kontoret när det gäller dessa tjänster.

Utveckling och motivation

Arbetsmarknadsenheten erbjuder i samarbete med samordningsförbundet stöd till dig som under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden. Du som deltagare erbjuds en arbetshandledare som stöttar dig och anpassar arbetstakt och planering efter dina behov. Arbetshandledaren och du som deltagare jobbar aktivt med att du ska upptäcka dina egna resurser så att du lättare ska kunna återgå till den öppna arbetsmarknaden eller studier. Exempel på aktiviteter är motivationshöjande samtal, kompetenshöjande gruppaktiviteter för att stärka dig som individ till exempel när det gäller självkänsla, förbättrad livskvalité, datakunskap och ansökningshandlingar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-25

Relaterad information

Kontakt

Joakim Stier
Arbetsmarknadschef
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Joakim Stier

Reception Maria Nova
Telefon: 0501-75 50 91 

Besöks- och postadress

Maria Nova Vuxenresurs
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Reception Maria Nova
Måndag - Fredag 08.00-16.00 

Arbetsmarknadsenheten
Måndag - Fredag 07.00-16.00 

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun