Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ekonomi

Enligt prognos efter mars blir årets resultat för hela koncernen (Mariestads Kommun, Mariehus AB och VänerEnergi AB) plus 35,5 miljoner kronor.

Mariestads Kommun plus 8,7 miljoner kronor

Socialnämnden
Underskottet förväntas bli 2,5 miljoner kronor. Inom socialnämnden är det i första hand Socialpsykiatrin som är kostnadsdrivare.

Utbildningsnämnden
Underskottet förväntas bli 2,2 miljoner kronor. Inom utbildningsnämnden är det i första hand förskolan som avviker från budget. Detta på grund av fler antal barn i förskolan.

Ovanstående uppvägs i första hand av lägre räntekostnader om 4,5 miljoner kronor samt lägre kostnader för arbetsgivaravgifter om 4,0 miljoner kronor. Däremot ser kostnader för pensioner ut att bli 4,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-02

Relaterad information

Kontakt

Jonas Eriksson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post:Jonas Eriksson

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Upphandling

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun