Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Mariestads Kommuns budgetuppföljning 2017

Enligt prognos efter augusti blir årets resultat för hela koncernen (Mariestads Kommun, Mariehus AB och VänerEnergi AB) plus 46,2 miljoner kronor.

Mariestads Kommun plus 13,7 miljoner kronor

Socialnämnden

Underskottet förväntas bli 3,9 miljoner kronor. Inom socialnämnden är det i första hand kostnader för barn och ungdomar inom individ och familjeomsorgen som har högre kostnader än budgeterat.

Ovanstående uppvägs i första hand av lägre räntekostnader om 8 miljoner kronor. Däremot ser kostnader för pensioner ut att bli 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-25

Relaterad information

Kontakt

Jonas Eriksson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post:Jonas Eriksson

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Upphandling

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun