Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Folkhälsa

Barn på cykel Foto: Most Photos

"Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén"

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att  hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är, att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation.

Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling och tillväxt i Mariestads kommun. En förbättrad folkhälsa är en prioriterad del av utvecklingsarbetet.

Folkhälsostrategi 2014-2017

Mariestad kommuns folkhälsomål. Ledstjärna för folkhälsoarbete är Mariestads kommuns Vision 2030. Utifrån den har folkhälsomålet ”Friska och trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén satts.

För att folkhälsomålet effektivt ska kunna nås har re prioriterade målområden utsetts:

  • Delaktighet och inflytande
  • Trygga och goda uppväxtvillkor
  • Goda levnadsvanor

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper i kommunens folkhälsoarbete.

Ta del av Folkhälsostrategi 2014-2017 under dokument här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-09

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun