Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdeshandlingar

Nu kan du, inför varje sammanträde, ta del av de ärenden som ska behandlas av kommunens nämnder och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlagen för kommunfullmäktiges sammanträden har under en längre tid publicerats på hemsidan.

Från och med maj månad år 2016 publiceras även dagordning, beslutsunderlag samt övriga dokument och handlingar inför nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden på hemsidan.

Sammanträdeshandlingar till fullmäktige och nämnder.öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-17