Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sektor utbildning

Sektor utbildning arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Sektorn ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mer med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som sektorn utför och följer upp.

Utbildningschef Maria Appelgren är chef för sektor utbildning.

I sektor utbildning ingår följande avdelningar

 

 • Förskola och pedagogisk omsorg
  Tf chef förskola och pedagogisk omsorg: Britt-Marie Stam

 • Grundskola
  Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

 • Gymnasium och vuxenutbildning
  Rektor: Maria Appelgren

 • Elevhälsa
  Elevhälsochef: Stina Lindell

 • Kost
  Kostchef: Ann-Christine Gustafsson


Sidan senast uppdaterad: 2017-09-15

Relaterad information

Kontakt

E-post: Barn- och utbildning

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Maria Appelgren

Ulrika Törnberg
Kvalitetsutvecklare
Telefon: 0501-75 52 07
E-post: Ulrika Törnberg

Maria Helgée
Kvalificerad utredare
Telefon: 0501-75 52 02
E-post: Maria Helgée

Roger Erkenvåg
Utredare
Telefon: 0501-75 52 04
E-post: Roger Erkenvåg

Britt-Marie Stam
Tf chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 57 20
E-post: Britt-Marie Stam

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Maria Appelgren
Rektor
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Maria Appelgren

Stina Lindell
Elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Ann-Christine Gustafsson
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Ann-Christine Gustafsson

 

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun