Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sektor utbildning

Sektor utbildning arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Sektorn ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mer med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som sektorn utför och följer upp.

Utbildningschef Maria Appelgren är chef för sektor utbildning.

I sektor utbildning ingår följande avdelningar

 • Förskola och pedagogisk omsorg
  Chef förskola och pedagogisk omsorg: Annica Henrysson

 • Grundskola
  Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

 • Gymnasium och vuxenutbildning
  Tf Rektor gy: Birgitta Vallin
  Tf Rektor vux: Per Andersson

 • Barn- och elevhälsa
  Barn- och elevhälsochef: Stina Lindell

 • Kost
  Kostchef: Maj-Lis Häljeskog

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-28

Relaterad information

Kontakt

E-post: Sektor Utbildning

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Ulrika Törnberg
Kvalitetsutvecklare
Telefon: 0501-75 52 07
E-post: Ulrika Törnberg

Maria Helgée
Kvalificerad utredare
Telefon: 0501-75 52 02
E-post: Maria Helgée

Lina Edkvist
Utredare
Telefon: 0501-75 52 04
E-post: Lina Edkvist

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun