Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sektor utbildning

Sektor utbildning arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Sektorn ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mer med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som sektorn utför och följer upp.

Utbildningschef Maria Appelgren är chef för sektor utbildning.

I sektor utbildning ingår följande avdelningar

 • Förskola och pedagogisk omsorg
  Chef förskola och pedagogisk omsorg: Annica Henrysson

 • Grundskola
  Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

 • Gymnasium och vuxenutbildning
  Avdelningschef och rektor: Marie-Louise Brage

 • Barn- och elevhälsa
  Barn- och elevhälsochef: Stina Lindell

 • Kost
  Kostchef: Maj-Lis Häljeskog

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24

Relaterad information

Kontakt

E-post: Sektor Utbildning

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Marie-Louise Brage
Avdelningschef och rektor
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Marie-Louise Brage

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden