Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Digital anslagstavla

Välkommen till Mariestad kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

 • Anslagsbevis Tekniska nämnden 2018-04-17
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2018-04-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2018-04-10
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 april 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-10
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2018-04-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsen 2018-04-09
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 april 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunfullmäktige 2018-03-26
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kultur- och fritidsutskottet 2018-04-03
  Protokoll från kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 3 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • AnslagsbevisMiljö- och byggnadsnämnd 2018-04-03
  Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2018-04-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-03
  Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 2018-04-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-03
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskottssammanträde den 2018-04-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2017-03-27
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskot sammanträde den 27 mars 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis socialnämnden 2018-03-27
  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Aktuella kungörelser

Aktuell kallelse och dagordning kommunfullmäktige

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-28

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Ola Blomberg

Länkar

Överklaga beslut

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun