Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Finska samrådsgruppen

I enlighet med minoritetslagens krav på delaktighet och inflytande, finns det i Mariestads kommun en finsk samrådsgrupp. Gruppen träffas i regel fyra gånger i året och fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten. En gång i året ordnas även ett öppet samråd, där alla intresserade kommuninvånare är välkomna att delta.

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med finskt förvaltningsområde och tar beslut om övergripande strategisk arbetsinriktning, verksamhetsplaner och budget. Alla handlingar tas fram i dialog med samrådsgruppen vilket ger den sverigefinska minoriteten inflytande över statsbidragets användning och prioriterade satsningar inom ramarna för finskt förvaltningsområde.

De sverigefinska medlemmarna i gruppen representerar lokala finska föreningar. Föreningarna väljer själva sina representanter. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande på mötena och samordnaren sekreterare.

Medlemmarna i samrådsgruppen är:
Juha Sarajärvi – Mariestads Finska Förening
Birgit Selmosson – Mariestads Finska Förening
Sirkka Taiminen – Mariestads Finska Förening, pensionärssektionen ”Nopsat”
Raimo Kilpinen – Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
Riitta Kilpinen – Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
Pia Pigg – Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet
Lea Into – Pingstförsamlingens finska grupp

Johan Abrahamsson – kommunstyrelsens ordförande
Jan Hallström – ordförande för socialnämnden
Anette Karlsson – ordförande för utbildningsnämnden
Lotta Hjoberg – sektorchef, stöd och omsorg
Britt-Marie Stam – tf. förskolechef
Samordnaren för finskt förvaltningsområde

Även kommunstyrelsens första och andra vice ordförande bjuds in till mötena. Minnesanteckningarna från gruppens möten finns under "Relaterad information". Anteckningarna på finska är på de finska sidorna.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-06

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun