Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Finska samrådsgruppen

I enlighet med minoritetslagens krav på delaktighet och inflytande, finns det i Mariestads kommun en finsk samrådsgrupp. Gruppen träffas i regel fyra gånger i året och fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten.

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande på mötena och samordnaren sekreterare.

En gång i året ordnas även ett öppet samråd, där alla intresserade kommuninvånare är välkomna att delta.

Medlemmarna i samrådsgruppen

Juha Sarajärvi – Mariestads Finska Förening
Birgit Selmosson – Mariestads Finska Förening
Sirkka Taiminen – Mariestads Finska Förening, pensionärssektionen ”Nopsat”
Raimo Kilpinen – Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
Riitta Kilpinen – Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
Pia Pigg – Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet
Lea Into – Pingstförsamlingens finska grupp
Tanja Henningsson – Barnaktiviteter

Johan Abrahamsson – kommunstyrelsens ordförande
Jan Hallström – ordförande för socialnämnden
Anette Karlsson – ordförande för utbildningsnämnden
Lotta Hjoberg – sektorchef, stöd och omsorg
Annica Henrysson – tf. förskolechef
Martin Hermansson - kultursamordnare
Samordnaren för finskt förvaltningsområde

Minnesanteckningarna från gruppens möten finns under "Relaterad information". Anteckningarna på finska är på de finska sidorna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-27

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan