Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Partifördelningen i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna        16 ledamöter
Moderaterna                    14 ledamöter
Vänsterpartiet                    4 ledamöter
Centern                              4 ledamöter
Kristdemokraterna             2 ledamöter
Mariestadspartiet               2 ledamöter
Liberalerna                         2 ledamöter
Miljöpartiet                          2 ledamöter
Sverigedemokraterna         3 ledamöter

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i Mariestadstidningen, på den officiella anslagstavlan i stadshuset och på kommunens hemsida.

Livesändning via webben
Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning här.

Ordförande i kommunfullmäktige är Jan Wahn (C)
1:e vice ordförande är Sandra Magnusson (M)
2:e vice ordförande är Gerd Larsson (S)

Ledamot

E-postadress

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson @mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sten Bergheden (M)

sten.bergheden@mariestad.se

Erik Ekblom (M)

erik.ekblom@mariestad.se

Bert Levefelt (M)

bert.levefelt@mariestad.se

Siv Samuelsson (M)

siv.samuelsson@mariestad.se

Sandra Magnusson (M)

sandra.magnusson@mariestad.se

Björn Fagerlund (M)

bjorn.fagerlund@mariestad.se

Marianne Aldén (M)

marianne.alden@mariestad.se

John-Gunnar Nilsson (M)

john-gunnar.nilsson@mariestad.se

Cathrine Kronberg (M)

cathrine.kronberg@mariestad.se

Anita Ahl (M)

anita.ahl@mariestad.se

Rolf Rutgersson (M)

rolf.rutgersson@mariestad.se

Ingbritt Andersson (M)

ingbritt.andersson@mariestad.se

Rune Skogsberg (C)

rune.skogsberg@mariestad.se

Jan Wahn (C)

jan.wahn@mariestad.se

Leif Andersson (C)

leif.b.andersson@mariestad.se

Helena Hallerhed (C)

helena.hallerhed@mariestad.se

Johan Gotthardsson (L)

johan.gotthardsson@mariestad.se

Jan Hallström (L)

jan.hallstrom@mariestad.se

Morgan Forsberg (KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Emma Sjögren (KD)

emma.sjogren@mariestad.se

Marina Smedberg (S)

marina.smedberg@mariestad.se

Ida Ekeroth (S)

ida.ekeroth@mariestad.se

Marianne Kjellquist (S)

marianne.kjellquist@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S)

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Linnea Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Sture Pettersson (S)

sture.pettersson@mariestad.se

Gerd Larsson (S)

gerd.larsson@mariestad.se

Björn Nilsson (S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)

leif.udehn@mariestad.se

Tuula Ojala (S)

tuula.ojala@mariestad.se

Elisabeth Ljungkvist (S)

elisabeth.ljungkvist@mariestad.se

Marianne Johansson (S)

marianne.johansson@mariestad.se

Leif Andersson (S)

leif.a.andersson@mariestad.se

Marie Molin (S)

marie.molin@mariestad.se

Per-Inge Carlsson (S)

per-inge.carlsson@mariestad.se

Per Rosengren (V)

per.rosengren@mariestad.se

Sara Wallmon (V)

sara.wallmon@mariesta.se

Mikael Jonsson (V)

mikael.jonsson@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)

marie.engstrom@mariestad.se

Bengt Erik Askerlund (MP)

bengt-erik.askerlund@mariestad.se

Mats Karlsson (MP)

mats.a.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson (-)

henrik.karlsson@mariestad.se

Christer Dalvik (MAP)

christer.dalvik@mariestad.se

John Henningsson (SD)

john.henningsson@mariestad.se

Marie Bivefors (SD)

marie.bivefors@mariestad.se

Ola Jonegård (-)

ola.jonegard@mariestad.se

Ersättare

E-post

Annelie Bergheden (M)

annelie.bergheden@mariestad.se

Dan Carlsson (M)

dan.carlsson@mariestad.se

Elvi Fagerlund (M)

elvi.fagerlund@mariestad.se

Börje Andersson (M)

borje.andersson@mariestad.se

Gunilla Hellsten Boman (M)

gunilla.hellsten-boman@mariestad.se

Jonny Odhner (M)

jonny.odhner@mariestad.se

Marita Lundqvist (M)

marita.lundqvist@mariestad.se

Emil Gullbrantz (C)

emil.gullbrantz@mariestad.se

Birgitta Svensson (C)

birgitta.svensson@mariestad.se

Göran Hellström (L)

goran.hellstrom@mariestad.se

Lars Idunger (L)

lars.idunger@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Margareta Alexandersson (KD)

margareta.alexandersson@mariestad.se

Mathias Törnblom (S)

mathias.tornblom@mariestad.se

Elvy Enoksson(S)

elvy.enoksson@mariestad.se

Lars-Göran Kvist (S)

lars-goran.kvist@mariestad.se

Eivor Hallén (S)

eivor.hallen@mariestad.se

Håkan Fernström (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Lotta Boklund (S)

lotta.boklund@mariestad.se

Liselotte Max (S)

liselotte.max@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)

lillemor.agren@mariestad.se

Chris Nygren (V)

chris.nygren@mariestad.se

Kent Lindqvist (V)

kent.lindqvist@mariestad.se

Inger Farken (MP)

inger.farken@mariestad.se

Tommy Appelgren (MP)

tommy.appelgren@mariestad.se

Birgit Selmosson (MAP)

birgit.selmosson@mariestad.se

Anna Stenlund (MAP)

anna.stenlund@mariestad.se

Ingolf Andersson (SD)

ingolf.andersson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-02

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun