Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kultur- och fritidsutskott

Den 24 november 2014 beslutade kommunfullmäktige i Mariestad att inrätta ett kultur- och fritidsutskott inom kommunstyrelsens ansvarsområden, istället för en kulturnämnd som det tidigare funnits. Förändringen kommer genomföras under en prövoperiod om två år och ska därefter utvärderas.

Kultur- och fritidsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare (från kommunstyrelsen) och har även möjlighet att adjungera ytterligare fyra förtroendevalda som inte ingår i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en "kulturallians" på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en "idrottsallians". Kulturalliansen ska erbjudas möjlighet att lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. 

 

Kultur- och fritidsutskottet

Ledamöter

E-post

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson@mariestad.se

Ida Ekeroth (M)

ida.ekeroth@mariestad.se

Johan Gotthardsson (L)

johan.gotthardsson@mariestad.se

Morgan Forsberg (KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Linnea Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Ersättare

E-post

Rune Skogsberg (C)

rune.skogsberg@mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson (-)

henrik.karlsson@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Mats Karlsson (MP)

mats.a.karlsson@mariestad.se

Adjungerade

E-post

Therése Boman Nordlie (C)

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Birgitta Svensson (C)

birgitta.svensson@mariestad.se

Fredrik Marcusson (S)

fredrik.marcusson@mariestad.se

Emil Frick (V)

emil.frick@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun