Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens ansvarsområden.

Utbildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter. Ersättare är övriga ledamöter i nämnden.  

Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden

Ordinarie ledamöter

 

E-postadress

 

 

 

Anette Karlsson, ordförande

(M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

(S)

sture.pettersson@mariestad.se

Katarina Brydzinski

(M)

katarina.brydzinski@mariestad.se

Ola Jonegård

(M)

ola.jonegard@mariestad.se

Emma Sjögren

(KD)

emma.sjogren@mariestad.se

Brita Kvicklund

(L)

brita.kvicklund@mariestad.se

Leif Jonegård

(L)

leif.jonegard@mariestad.se

Helena Hallerhed

(C)

helena.hallerhed@mariestad.se

Arne Andersson

(S)

arne.andersson@mariestad.se

Elvy Enocksson

(S)

elvy.enocksson@mariestad.se

Leif Andersson

(S)

leif.andersson@mariestad.se

Tuula Ojala

(S)

tuula.ojala@mariestad.se

Bernt Ekström

(V)

bernt.ekstrom@mariestad.se

 

 

 

Ersättare

 

E-postadress

 

 

 

Sandra Magnusson

(M)

sandra.magnusson@mariestad.se

Anna-Beata Stenberg

(M)

anna-beata.stenberg@mariestad.se

Elisabeth Ekblom

(M)

elisabeth.ekblom@mariestad.se

Birgitta Svensson

(C)

birgitta.svensson@mariestad.se

Lennart Daghed

(L)

lennart.daghed@mariestad.se

Morgan Forsberg

(KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Rolf Oldin

(KD)

rolf.oldin@mariestad.se

Hans Gustavsson

(S)

hans.gustavsson@mariestad.se

Linnéa Wall

(S)

linnea.wall@mariestad.se

Owe Andersson

(S)

owe.andersson@mariestad.se

Marie Louise Anoschkin

(S)

marie-louise.anoschkin@mariestad.se

Bengt Erik Askerlund

(S)

bengterik.askerlund@mariestad.se

Chris Nygren

(V)

chris.nygren@mariestad.se

 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott

 

 

 

 

 

Anette Karlsson, ordförande

(M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

(S)

sture.pettersson@mariestad.se

Annika Käll

(L)

annika.kall@mariestad.se

Helena Hallerhed

(C)

helena.hallerhed@mariestad.se

Tuula Ojala

(S)

tuula.ojala@mariestad.se

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-09

Relaterad information

Kontakt

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina TörnellAnsvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun