Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Valnämnden

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen, folkomröstningslagen, kommunallagen, lag om val till Europaparlamentet samt medverka i kyrkliga val i den utsträckning som detta åligger kommunen.

Nämndens uppdrag är att  följa den lokala valdistriktsindelningen och att vid behov ta initiativ till förändringar i indelningen. Vidare ingår det i nämndens uppdrag att svara för den lokala organisationen vid allmänna val och folkomröstningar.

Ledamöter

Göte Andersson (M), ordförande
Marie Molin (S), andre vice ordförande
Lennart Daghed (L)
Anette Karlsson (M)
Kenneth Nygren (S)
Bengt Erik Askerlund (MP)
Anders Svärd (KD)

Ersättare

Inge Hävner (L)
Folke Johansson (C)
Anita Ahl (M)
Fredrik Marcusson (S)
Marianne Johansson (S)
Jan Roslund (S)
Leif Andersson (C)

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan