Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunens ansvar

Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden regleras i kommunallagen och i de så kallade speciallagstiftningarna.

Kommunalt självstyre 

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma, genom så kallat kommunalt självstyre. Självstyre grundar sig på demokrati och medborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut. Kommunerna har en beskattningsrätt enligt grundlagen.

Verksamheter som kommunen måste ha

Vissa verksamheter ansvarar kommunen för därför att det är bestämt i lagen. Andra verksamheter bedriver kommunen frivilligt. Nedan följer exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:

 • Förskola och skola
 • Gymnasieutbildning
 • Äldreomsorg
 • Omsorg om funktionshindrade
 • Försörjningsbidrag
 • Bibliotek
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning och avfallshantering
 • Underhåll av kommunala gator och parker
 • Ordning och säkerhet
 • Räddningstjänst

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Ola Blomberg

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun