Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Försäkringar

Kommunen har försäkringsskydd för sin egendom och ansvarsförsäkrar all kommunal verksamhet som bedrivs enligt gällande kommunallag.

Förutom dessa försäkringar så har kommunen även tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper inom kommunal verksamhet. Mer information om detta hittar du här på hemsidan under Barn & Utbildning/ Olycksfalls- och reseförsäkring, där finns också länkar till försäkringsbolagen och skadeanmälningar.

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta. Fylla i blanketten som du hittar under Relaterad information här på sidan, skicka in till kommunen så prövas ditt ärende

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06

Relaterad information

Kontakt

Rebecca Bergelin
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetssamordning MTG

Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post:Säkerhetssamordning MTG

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument​

OlycksfallsförsäkringPDF

TjänstereseförsäkringPDF

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skada du anser att kommunen är ansvarig förPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun