Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Seveso-anläggning i Mariestad

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Det innebär att verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av särskilda regler. I Mariestad gäller detta för Metsä-Tissue AB. Mer information om Sevesodirektivet finns på Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemsida.

Metsä-Tissue AB

Verksamhetsutövare
Metsä-Tissue AB, 556272-3675

Adress
Katrinefors bruk, Holländaregatan 4, 542 88 Mariestad

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av lagring av cirka 130 ton gasol.

Verksamhetsbeskrivning
Metsä Tissue AB, Katrinefors Bruk, producerar mjukpappersprodukter, t.ex. toalett- och hushållspapper, i de centrala delarna av Mariestad.

Gasol används huvudsakligen som bränsle till torkkåporna i papperstillverkningens torkprocess och en liten del används som fordonsbränsle.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras gasol, natriumditionit, diesel, bensin, acetylen, aceton, väteperoxid samt diverse funktionskemikalier för tillverkningsprocessen.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Inom anläggningen finns ett industribranförsvar som under dagtid utgör första styrka vid en ev. händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken under Relaterad information här på sidan.

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen. 

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Metsä Tissue eller genom att använda kontaktformuläret på  Metsä Tissues hemsida.

Källa: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-06

Relaterad information

Kontakt

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Majorsgatan 1
541 41 Skövde
Telefon: 0500-42 40 00

E-post: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Metsä Tissue AB
Telefon 0501-27 50 00

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Telefon: 010-224 40 00

Länkar

Räddningstjänsten Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Metsä Tissuelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SOS Alarm VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun