Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Frågor och svar om Vision 2030

Här är några frågor och svar om Vision 2030. Har du någon fråga du vill se svar på? Skicka din fråga till oss via e-post eller vanlig post, se kontaktuppgifter till höger.

Fråga: Vem har bestämt hur visionen ska se ut?
Svar: Vision 2030 har arbetats fram av kommunens politiker med hjälp av idéer och underlag från många olika personer, bland annat ungdomar, representanter från näringslivet och medarbetare inom kommunen. Även en webbenkät som besvarades av ett 80-tal människor har ingått som ett underlag. Beslutet fattades av ett enigt kommunfullmäktige i december 2010 vilket innebär att det finns ett brett politiskt stöd för Vision 2030.

Fråga: Varför är visionen så lång? En vision — t ex för ett företag - ryms ju ofta i en mening?
Svar: Kommunens verksamhet är mycket bred och komplex med ansvar för allt ifrån alkoholutskänkningstillstånd och cykelvägar till hemtjänst och soptömning. Det är därför svårt att sammanfatta en vision för allt detta arbete i en enda mening — åtminstone om man vill ha en vision som inte bara blir till vackra ord utan fyller de funktioner som eftersträvades: att ge inriktning och motivation i arbetet, att ge inspiration till nya utmaningar, att vara en ledstjärna i det dagliga arbetet, att påverka beslut och beteende samt att uttrycka framtidstro. Vi valde därför istället att måla upp en så levande bild som möjligt så att många kan känna sig berörda och delaktiga. Alla kanske inte känner lika starkt för alla delar i visionen men förhoppningsvis är vi många som hittar spännande ingångar till visionen som gör att vi vill engagera oss i att förverkliga den.

Fråga: Vem ska genomföra visionen?
Svar: Alla som vill se Vision 2030 förverkligas kan vara med och arbeta för att detta ska ske. Även om kommunens egen organisation omfattar drygt 2200 medarbetare och omsätter ca 1,3 miljarder årligen så är det långt ifrån tillräckligt för att på egen hand uppnå Vision 2030. Detta är ett medvetet val från politikernas sida — istället för att nöja sig med en liten vision som kommunens organisation kunde klara av på egen hand valde man att tänka stort och satsa på en vision som kräver mer och som engagerar fler. Enskilda, organisationer, föreningsliv, näringsliv, samarbetspartners — alla kan vara med och bidra till förverkligandet av Vision 2030!

Fråga: Men har inte kommunen ett särskilt ansvar för Vision 2030?
Svar: Absolut! Kommunens politiker har beslutat om Vision 2030 och de har, liksom kommunens medarbetare, ett ansvar för att se till att visionen verkligen är den ledstjärna den är tänkt att vara i organisationen när det är dags att fatta beslut i vardagen — stora som små. Kommunen som organisation har också ett stort ansvar för att kommunicera ut visionen så att medborgarna får kännedom om den och kan ta ställning till om de vill vara med eller inte och bidra till den. Genom kommunens målstyrningsarbete säkras att kommunen tar åtminstone 30 steg närmare visionen — varje år.

Fråga: Vision eller inte - spelar det egentligen någon roll i dåliga tider när ekonomin är ansträngd?
Svar: I såväl goda som dåliga tider är efterfrågan på resurser större än tillgången. Alltid. I alla kommuner. Mariestads kommun är inget undantag. Det är därför alltid värdefullt att ha en gemensam bild av vad vi vill skapa, vart vi är på väg. När resurserna är knappa är det kanske viktigare än någonsin att veta vartåt man är på väg och att samordna krafterna så att alla drar åt samma håll.

Fråga: Jag vill vara med och bidra till genomförandet av Vision 2030 — hur gör jag?
Svar: Alla kan vara med och bidra till Vision 2030 — det finns många sätt och många olika nivåer. Ett exempel: För den som vill medverka till att förstärka visionsbyggstenen Centrum för trädgårdens design och hantverk kan det handla om alltifrån att skaffa en snygg balkonglåda som pryder sin plats till att anordna nätverksträff för pelargonentusiaster till att starta ett trädgårdsdesignföretag eller anordna århundradets trädgårdsmässa...! Ja, som du förstår är möjligheterna oändliga. Alla som vill kan bidra på det sätt som passar dem — i litet eller stort format. En viktig uppgift är också att sprida kunskapen om Vision 2030 och om allt spännande som håller på att hända i vår kommun. Här kan alla vara ambassadörer. Du med!

PS. Du har väl inte missat att LYSSNA på hur en dag i Mariestad skulle kunna se ut år 2030? Du hittar ljudfilen sidan Vision 2030.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-30

Relaterad information

Kontakt

Jonas Eriksson
Ekonomichef
Telefon: 0501- 75 51 50
E-post: Jonas Eriksson

Skicka fråga till

Mariestads kommun
"Vision 2030"
542 86 Mariestad
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun