Så visselblåser du

Mariestads kommun är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human & Heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & Heart” för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

Efter att Human & Heart gjort en första bedömning av ärendet kan även behöriga personer inom kommunen, i första hand HR-chefen, ta del av uppgifterna som lämnats i syfte att bedöma om ytterligare utredning behövs.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt.

Du kan göra din anmälan på följande sätt:

Du kan också träffa oss för att göra anmälan.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Att tänka på innan du anmäler

Du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.

Du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat.

Efter det att du lämnat in din anmälan

När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende.

  1. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.
  2. Du får ID och lösenord så att du kan följa ärendets status.
  3. Du kommer att inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att få uppföljning i till exempel ärendebeskrivningen.
  4. Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Ni kan ha kontakt utan att du röjer din identitet.

Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du får när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren.

Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

Relaterad information

Andra sätt att visselblåsa

Vad är visselblåsning?

Vem kan visselblåsa?

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Johansson
HR-chef
Telefon: 0501-75 50 30
E-post: Per Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Andra sätt att visselblåsa

Vad är visselblåsning?

Vem kan visselblåsa?

Behandling av personuppgifter

Här kan du ta del av Trust & Hearts integritetspolicy Länk till annan webbplats.