Åtgärder och konsekvenser av anmälan

Om det finns anledning att anta att missförhållanden eller andra allvarliga situationer inträffat, beslutas det om en utredning. Utredningen innebär att interna eller externa utredare fördjupar sig i anmälan.

Utredare hos Human & Heart lämnar en rekommendation om fortsatt hantering till HR-chefen. HR-chefen är ansvarig för kommuns interna visselblåsargrupp där säkerhetssamordnare och kanslichef ingår. Kommunens interna visselblåsargrupp gör därefter en bedömning om ärendet ska utredas internt eller externt.

Oavsett vilken typ av utredning som görs är den som rapporterat om missförhållanden skyddad av sekretess, samt gentemot repressalier och hindrande åtgärder.

Om din rapport är uppsåtligt falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation.

Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

Relaterad information

Så visselblåser du

Vad är visselblåsning?

Vem kan visselblåsa?