Positivt resultat i bokslut för 2018

Mariestad kommun redovisar ett positivt resultat på 26,1 miljoner kronor för år 2018, hela 14,0 miljoner bättre än budgeterat resultat.

Det positiva resultatet gör att kommunens båda finansiella mål har uppnås, det vill säga:

  • Soliditeten (andel eget kapital av totala tillgångar) har ökat.
  • Resultatet uppgår till två procent av skatt- och statsbidrag (målet är 1 procent).

På grund av årets goda resultat har vi klarat av att finansiera en stor del av årets investeringar.

Skatt- och statsbidragen redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på -7 miljoner kronor vilket främst beror på en sämre konjunkturutveckling än vad som prognostiserades i samband med budget.

Både över- och underskott i de stora nämnderna

Socialnämnden redovisar ett underskott gentemot budget på 6,1 miljoner kronor och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 1,3 miljoner kronor. Tekniska nämnden redovisar ett överskott 4,1 miljoner kronor.

Sjölyckan och vindkraftspremie bidrar till stora intäkter

Under året har kommunen tagit del av en vindkraftspremie på 20,5 miljoner kronor. Det nya bostadsområdet Sjölyckan har börjat visa ekonomisk effekt och vi har i år sålt tomter som gett försäljningsintäkter på 19 miljoner kronor.

-Intäkterna medför att det egna kapitalet stärks med 26 miljoner kronor vilket är mycket bra inför kommande konjunkturnedgång och de utmaningar som kommunen har framför sig, säger Christina Olsson, ekonomichef Mariestads kommun.

Årets resultat går i linje med delårsresultatet per augusti månad som visade ett överskott på 26,4 miljoner kronor och den senaste prognosen per oktober visade en prognos om 29,7 miljoner kronor.

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post: christina.olsson@mariestad.se

Lars Berqvist
Redovisningschef
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: lars.bergqvist@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: