Fler väljer Mariestad

Glädjande siffror för Mariestad i senaste befolkningsstatistiken.

Första halvåret 2019 har invånarantalet i Mariestad ökat med 98 personer och Mariestads kommun visar ett positivt flyttningsnetto för inrikes flyttningar. Det vill säga att det är fler personer som flyttar till kommunen än som lämnar.

Förra året visade också ett inflyttningsöverskott, då var det 40 personer fler inflyttare än utflyttare. Av inflyttarna kommer fyra av tio från en kommun utanför Västra Götaland.

Ett av Mariestad kommuns strategiska mål är just att öka invånarantalet. Kommunen har målmedvetet arbetat med att anpassa kostymen för fler invånare. Exempelvis har man byggt nya skolor, tagit fram sjönära småhustomter, möjliggjort för nya hyresrätter samt satsat på infrastruktur. Till det kan läggas en medveten och långsiktig marknadsföring av nya tomter och Mariestad som boendeort.

En positiv befolkningsutveckling är ett fint kvitto på att satsningarna givit resultat. Förhoppningen är en fortsatt positiv utveckling.

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Sidan senast uppdaterad: