Trafikverket planerar flytta teoriprov till Skövde

Mariestads kommun motsätter sig Trafikverkets planer på att flytta de teoretiska trafikproven från Mariestad till Skövde.

Mariestads kommun motsätter sig att Trafikverket flyttar teoriproven till Skövde och därmed försämrar servicen och tillgängligheten till proven för många kommuninvånare i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Trafikverket har inte informerat kommunen om den planerade förändringen trots att det innebär att den statliga servicen försämras i såväl Mariestads som Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun motsätter sig både åtgärden som sådan och den bristfälliga kommunikationen om förändringen.

Trafikverket uppger effektiviseringar och minskade personalkostnader som skäl till förändringen.

Mariestads kommun ifrågasätter starkt om det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är mer effektivt om körkortseleverna ska ta sig tur och retur mellan Mariestad och Skövde. Förmodligen kräver förändringen även att föräldrar behöver ta ledigt för att skjutsa sina barn och ungdomar till Skövde. Om dessa resor görs med egna fordon bidrar de även till ökade utsläpp till miljön.

Mariestads kommun kräver att Trafikverket gör en konsekvensbeskrivning som presenteras för kommunen innan förändringen genomförs och har bjudit in Trafikverket till dialog om hur den statliga servicen kan bibehållas.

Kontakt

Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0501-755020

Skrivelse till Trafikverket 2020-05-13 Pdf, 56.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: