Ingen vindkraft i Västra Kinneskogen

Mark- och miljööverdomstolen ger Mariestads kommun rätt: Vasa Vind AB:s tillstånd för en uppföra en vindkraftpark i Västra Kinneskogen upphävs.

Efter många turer och överklaganden står det klart att det inte blir en vindkraftpark i Västra Kinneskogen i närheten av Lugnås, söder om Mariestad. I september 2018 beslutade kommunfullmäktige i Mariestad att inte tillstyrka den av miljöprövningsdelegationens beslutade vindkraftparken.

Flera parter

När ärendet beviljades prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen stod Mariestads kommun, Götenes kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt en privatperson som motparter till den klagande Vasa Vind AB.
Planerna på vindkraft i Västra Kinneskogen mötte tidigt starkt motstånd från främst närboende.
Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas