Kommunens strategi för Agenda 2030

Kommunen har tagit fram ett förslag till Strategi för Agenda 2030 som invånare, intresseorganisationer och relevanta myndigheter fått lämna synpunkter på. Synpunkterna kommer att tas tillvara och, efter bedömning, eventuellt bli inarbetade i förslaget till strategi.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet om strategins utformning och planen är att detta beslut sker i maj 2021.

Kontakt

För frågor eller mer information är du välkommen att kontakta
Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: maria.gustavsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: