Vi samarbetar med polisen mot narkotika

Bild på stadshuset i Mariestad. Solen skiner och flaggan vajar utanför med kommunloggan och stadsvapnet.

Mariestads kommun och polisen har tecknat ett nytt medborgarlöfte.

Polismyndigheten och Mariestads kommun har kommit överens om att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, trafik och skadegörelse i årets medborgarlöfte.

Syftet är att tidigt fånga upp individer som riskerar att dras in i narkotikamissbruk och/eller kriminalitet samt förebygga brott i trafiken och skadegörelse.

Löftena

Fokuspunkterna i årets medborgarlöfte:

  • Polis ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastigheter och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar om tidiga tecken på att unga riskerar att hamna i missbruk.
  • Polis och kommun ska genomföra trygghetsvandringar och utöka samverkan för att förebygga skadegörelse.
  • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.

Du kan läsa mer om brotts- och trygghetsskapande arbete i Mariestad på:

Trygghet och säkerhet - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501-75 50 61
E-post: johan.abrahamsson