Mariestads kommun ökar takten i hållbarhetsarbetet

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle, både för nuvarande och kommande generationer. Kommunens strategi för Agenda 2030 pekar ut insatsområden med prioriteringar som ska stärka och stödja de kommunala verksamheternas hållbarhetsarbete.

Mariestads kommun ökar takten i hållbarhetsarbetet genom en politiskt beslutad strategi för Agenda 2030. Strategin samlar också arbetet med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom kommunen. Övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden utan att det sker på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Mariestads kommuns strategi för Agenda 2030 hittar du i länken nedan, under rubriken "Strategier".

Styrande dokument, Agenda 2030

Sidan senast uppdaterad: