Eldningsförbudet upphävt

Eldningsförbudet i Mariestads kommun är upphävt på inrådan av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Brandrisken i skog och mark bedöms som låg.

Mariestads kommun upphäver, från och med den 29 juli 2021, det beslut om eldningsförbud som fattades för Mariestads kommun den 20 juli 2021.

  • Tänk på att det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser.
  • Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla.
  • Var på en lämplig plats med tillräckligt avstånd till brännbart material.
  • Ha tillgång till tillräcklig släckutrustning.
  • Beakta rådande väderförutsättningar.
  • Lämna inte elden eller grillen obevakad.
  • Släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar, tills den är kall och har slocknat.