Var med och tyck till om kommunens verksamheter

Tecknad man med lila hår vid ett frågetecken.

Ju fler som svarar i medborgarundersökningen desto bättre underlag för oss att jobba med.

Under hösten kommer utvalda Mariestadsbor få möjlighet att tycka till om våra verksamheter i SCB:s stora medborgarundersökning. Dina åsikter är viktiga för oss!

161 av landets 290 kommuner deltar i årets undersöking, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. Mariestads kommun är en av deltagarna vilket innebär att det går ut informationsbrev till ett antal Mariestadsbor den kommande veckan. Totalt har över 200 000 människor möjlighet att tycka till om sin kommun i årets undersökning.

Vill ha många svar

Deltagarna i undersökningen kan välja att besvara frågorna antingen via pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i det informationsbrev som skickas ut mellan den 24 augusti och 1 september.

Service och uppfattning

Nytt för i år är att den övre åldersgränsen tagits bort helt, vilket innebär att även personer över 84 år kan delta. SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns också frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger oss viktiga svar på hur våra verksamheter fungerar ur ett invånarperspektiv samt annan värdefull vägledning.

Kontakt

Elisabet Lindholm Hahne
Kvalitetssamordnare
Telefon: 0501 - 75 64 20
E-post: elisabet.lindholm-hahne@mariestad.se