Årets medborgarundersökning

Bild över hamnområdet och Gamla stan i Mariestad. Båtar och fullt med liv och rörelse.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning visar vad kommunens invånare tycker om sin stad och hur kommunen sköter sitt uppdrag. Undersökningen genomförs en gång per år och görs på uppdrag av kommunerna.

Nedan följer ett urval från årets medborgarundersökning i Mariestads kommun.

Vad tycker du om Mariestad kommun som en plats att leva och bo på?

Svar: 95 procent är positiva (riksgenomsnittet är 92 procent)

Hur tycker du att Mariestads kommun sköter sina olika verksamheter?

Svar: 81 procent är positiva (riksgenomsnittet är 81 procent)

Tycker du att invånarna har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?

Svar: 23 procent är positiva (riksgenomsnittet är 19 procent)

Upplever du att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa?

Svar: 62 procent är positiva (riksgenomsnittet är 55 procent)

Upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?

Svar: 50 procent är positiva (riksgenomsnittet är 43 procent)

För att läsa hela rapporten går du in på länken nedan och klickar dig vidare enligt instruktionerna.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.