LONA-projekt ökar tillgängligheten i Ekuddens naturreservat

Kossor ligger och vilar i en hage fullt med grönt gräs. Solen speglar sig i vattnet som syns i bakgrunden.

Snart påbörjas ett arbete för att öka tillgängligheten i Ekuddens naturreservat. Projektet finansieras till hälften av Naturvårdsverket genom länsstyrelsen och drivs av Mariestads kommun.

Ekudden är i dag ett populärt rekreationsområde som tar besökaren genom olika typer av natur. Naturreservatet har ett betydande naturvärde med sin attraktiva naturmiljö och sitt läge intill Mariestads tätortsbebyggelse.

Efter att ha fått beviljats pengar för ett LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningen) har kommunen för avsikt att lyfta området ytterligare.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värdefull miljö

Området ska bland annat tillgänglighetsanpassas och fyllas med digital information om områdets natur, vilket ökar människors kunskap och möjlighet till ytterligare engagemang. Det kan vara information både om det som historiskt har varit och om vad naturreservatet kan erbjuda i dag. Den intilliggande Tegelängen är en värdefull våtmark med ett rikt fågelliv. Under vår- och höstflyttningar rastar varje år ett stort antal arter av vadare. Några av dessa är hotade.

Naturreservat och våtmark - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konkreta åtgärder som ska till är upprustning av spångar, grusgång runt området, en informationspaviljong, digital information, bekämpning av invasiva arter samt utveckling av pollineringsmöjligheter.

Tillgänglighetsanpassningen är viktig så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig runt och ta del av naturreservatet, säger Marcel Gueffroy, arbetsledare för projektet via Maria Nova.

Arbetslösa i sysselsättning

Den kommunala verksamheten Maria Nova hjälper och stöttar personer att komma in på arbetsmarknaden. I LONA-projektet på Ekudden kommer vi att anställa personer som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden.

Vi börjar arbetet på Ekudden i februari och räknar med att vara klara under hösten, säger Marcel Gueffroy.

Ekudden har fått sitt namn både från områdets gamla och vidkroniga ekar och från sitt läge som udde i Vänern. Uddens placering vid Tidans mynning gör området till länets enda i sitt slag.

Kontakt

Marcel Gueffroy
Arbetsledare Maria Nova
Telefon: 0501-75 51 04
E-post: marcel.gueffroy@mariestad.se