Årets medborgarlöfte har fokus på trygghet och förebyggande insatser

Två man skakar hand med varandra vid ett podium.

Det finns i dag problembilder med narkotika och skadegörelse i vårt samhälle. Mariestads kommun och polismyndigheten lovar därför att jobba med förebyggande insatser för att öka tryggheten och förhindra ungdomar att bli livsstilskriminella.

Mariestads kommun och polisen har tecknat ett nytt medborgarlöfte. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Lägesbilden är framtagen genom dialog, statistik och lokala kartläggningar. Våld och utsatthet i nära relationer är ett stort samhällsproblem som behöver uppmärksammas och förebyggas.

Medborgarlöftet undertecknades av Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, och Jan Hellnevi, lokalpolisområdeschef östra Skaraborg.

Problembild

Årets medborgarlöfte i Mariestad utgår bland annat från den problembild som nedan beskrivs.

Narkotika: Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle där ungdomar riskerar att dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar.

Trafik: Trafikanter som bryter mot trafikregler såsom höga hastigheter, påverkade förare, ”buskörning” och övriga trafikanter som inte följer trafikregler bidrar till otrygg miljö. Hög polisiär närvaro ökar möjligheterna att upptäcka problematiken. En positiv bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Skadegörelse: Vandalisering är dessvärre ett återkommande problem i kommunen och medför stora kostnader. Det bidrar också till att människor ofta upplever otrygghet i områden som ofta drabbas. Därför är det viktigt med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Löftet

Mariestads kommun och polisen lovar att:

  • Polis ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar, om tidiga tecken på att unga riskerar att hamna i missbruk.
  • Polis och kommun ska genomföra trygghetsvandringar och utöka samverkan för att förebygga skadegörelser.
  • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.
  • Polis och kommun ska gemensamt arbeta med ungdomsgrupper med målsättning att ungdomar inte ska bli så kallade ”livsstilskriminella”.
  • Det ska upparbetas ett samarbete kring att uppnå ett mer operativt arbete i brottsförebyggande rådet, BRÅ.
  • Kommunen ska sprida information och kunskap om våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Kontakt

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0501-75 50 24
E-post: Linnéa Wiljén

Sidan senast uppdaterad: