Mariestads kommun beslutar om åtgärdsplan för energibesparingar

Energisituationen i Sverige är ansträngd och det finns en risk att elen inte kommer att räcka till under vissa timmar i vinter. Med anledning av det rådande läget har Mariestads kommun tagit fram en åtgärdsplan för kommunens förvaltningar och bolag, med syfte att genomföra energibesparingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en åtgärdsplan för energibesparingar i Mariestads kommun. Åtgärdsplanen möjliggör för kommunens förvaltningar och bolag att implementera åtgärder som kan genomföras utan betydande verksamhetspåverkan. I ett skärpt läge, till följd av exempelvis kallare väderlek, drastiskt höjda energipriser eller andra omvärldsfaktorer, är det även möjligt att kommunen kommer att vidta ytterligare åtgärder.

– Det rådande omvärldsläget ställer krav på oss som kommun där vi måste vara beredda att agera på kort och lång sikt. Energisituationen är ansträngd och alla kan vara med och göra skillnad. Med åtgärdsplanen står vi väl rustade inför utmaningen, säger Per Garenius, stabschef i Mariestads kommun.

Förvaltningarna och bolagen ansvarar själva för planering och genomförande av energibesparande åtgärder, i syfte att säkerställa att arbetet utförs med bästa möjliga kunskap om verksamheternas behov och förutsättningar.

Energibesparingsåtgärderna ska inte beröra vårdboenden, äldreboenden och förskolor.

Mer information

Du hittar mer information om energisituationen på mariestad.se.

Energisituationen i Mariestads kommun, Mariestads kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Oskar Sjöberg
Säkerhetschef
E-post: Oskar Sjöberg

Sidan senast uppdaterad: