Medborgarlöftet har särskilt fokus på trygghet

Mariestads kommun och Polisen har undertecknat ett medborgarlöfte som innebär att parterna tillsammans ska arbeta med förebyggande insatser, för att öka tryggheten och förhindra ungdomar att bli livsstilskriminella.

Medborgarlöftet som gäller för 2023 och 2024 syftar till att hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i Mariestad. Lägesbilden är framtagen genom metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST), dialog med medborgare, medarbetare och aktuell statistik. Våld och utsatthet i nära relationer är ett stort samhällsproblem som måste förebyggas.

Mariestadsborna är generellt sett trygga

Generellt sett är Mariestadsborna trygga, men kan ibland uppleva otrygghet. Förebyggande insatser såsom att ta reda på var och varför invånarna känner otrygghet samt en högre polisiär närvaro ökar den upplevda tryggheten. I Mariestad ska invånarna känna sig trygga i sina hem, på offentliga platser och i trafiken.

Gemensamma krafter och tidiga insatser

Ungdomar ska inte riskera att dras in i narkotikamissbruk eller kriminalitet. Genom gemensamma krafter och tidiga insatser förebygger vi problem och förkortar eventuell behandlingstid, vilket är väl investerade pengar för samhället.

Medborgarlöftet innebär att:

  • Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis kring tidig upptäckt och förebyggande insatser gällande ungas risk att hamna i missbruk och så kallad ”livsstilskriminalitet” ska fortsätta och vidareutvecklas.
  • Polis och kommun tillsammans ska driva och vidareutveckla det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet genom trygghetsvandringar, erbjudande om grannsamverkan samt samverkansformen Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Parterna gemensamt ska arbeta för att minska skadegörelse.
  • Kommun och polis gemensamt ska arbeta förebyggande mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
  • Kommun och polis arbetar med att öka trafiksäkerheten.

Medborgarlöftet undertecknades av Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, och Jan Hellnevi, lokalpolisområdeschef östra Skaraborg.


Kontakt

Oskar Sjöberg
Säkerhetschef
Telefon: 0501-75 50 41
E-post: Oskar Sjöberg

Sidan senast uppdaterad: